ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין

צופות: 
רחל ו' וחנה ה'
08/06/2015
|
אחה"צ

17.00 – 15.05

מחסום עאנין – 15.05 המחסום סגור, ממתינים 3 טרקטורים ותשעה אנשים מעולפים מחום. ב-15.15 מגיע רכב, החיילים מספרים שילדים השליכו אבנים על הרכב שמביא את חיילי המחסום ולפיכך מתעכבת פתיחתו. ב-15.20 המחסום נפתח. האנשים עוברים במהירות,  2 טרקטורים עוברים. השלישי, עמוס שקים וכסאות, מעוכב. מתברר שהוא מעביר טלוויזיה חדשה שנקנתה באום אל פחם. מהצעקות של החיילת ומהתגובה של הפלסטיני אנו מבינות שהמת"ק דורש צילום של הטלוויזיה. הצילום מועבר, הבירור הטלפוני עם המת"ק נמשך, האישור למעבר לא מגיע. אישור המעבר של הפלסטיני נלקח ממנו וב-16.10 הואוהטרקטור והטלוויזיה חוזרים לאחור (לא עובר לכפר) והמחסום נסגר. אף חייל לא דיבר ערביתinfo-icon והפלסטיני לא דיבר עברית.
פלסטיני אמר לנו שמכיוון שהוא כבר מעל גיל 55 מותר לו לעבור לשטח ישראלבלי אישור מעבר מיוחד. בשיחת הבהרה עם המת"ק נאמר לנו שהוא לא יכול לצאת לישראל דרך שער חקלאיוטלוויזיה הוא יכול להעביר רק דרך מחסום ריחן, כי זו "סחורה". העברנו לו אתדברי המת"ק אבל הוא כעס (גם עלינו) והתעקש לעבור רק דרך מחסום זה. בסופו של דבר עזבנו ב-16.30.
 

מחסום שקד-טורה – 16.35 ממיכל האשפה בכניסה למחסום האשפה עדיין גולשת על גדותיה. פועלים חוזרים ממרחב התפר אל הגדה ואדם אחד חוזר מג'ניןאל מרחב התפרinfo-icon.

מחסום ריחן-ברטעה  - 16.50 – זרם בלתי פוסק של מכוניות מביא פועלים החוזרים  מעבודתם בישראל ובמרחב התפר. ליד המכונות אין עומס והמעבר מהיר. מעט אנשים חוזרים מכיוון הגדה.