קלנדיה

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
צופות ומדווחות: 
רוני פ., מרשה ל. (מדווחת)
19/04/2015
|
בוקר

5:00  כשהגענו, ראינו שכבר היה תור שהתארך מהקרוסלות לכניסה לשטח.  ארבעה שערי בדיקות נפתחו ועובדים נכנסו לאט דרך הקרוסלות.

שמנו לב שהשרותים של הגברים כבר ננעלו וגברים נכנסו לשרותים של הנשים.  כמובן, הנשים לא נכנסו לשרותים שלהן.  אחת הזכויות הבסיסיות ביותר בחיים, במיוחד במאה ה-21, היא הזכות לקבל מקום מקובל כדי לתפקד בפונקציות הגוף בכבוד!!

 

5:15  כל חמשת אשנבי הבדיקה נפתחו אך עדיין העובדים נכנסו בקצב איטי.

 

5:30  פתאום הופיע מ., השוטר ה-לא נחמד ויחד איתו, עוד שני שוטרים. הם דיברו ביניהם, שתו קפה בפני העובדים לפני שהם הסבו את תשומת ליבם לעובדים שעדיין חכו בתור ארוך.  אין לנו מושג למה מ. חייב לצעוק ולאיים. הוא מתייחס ומתנהג כלפי כולם פשוט כשתלטן או רודן.  הוא מזמין שנאה.

 

6:10  מ. בעצמו פתח את השער ההומניטארי מכוון שהחיילת ואנשי הביטחון עדיין לא הגיעו.  שוב, מ. בדק את האישורים והמסמכים עם הבעת בוז.

 

6:30 – 7:00 התורים המשיכו, התסכול של העובדים נמשיך, ואנו שאלנו את עצמנו איך הפלסטינאים יכולים לסבול את התסכול, ההשפלה, והבוז של הישראלים המשרתים בקלנדיה,  שאינם עולים בקנה אחד עם התפיסה של "כבוד האדם וחירותו".