בית לחם (300), מת"ק עציון

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
סילביה פ., חנה א., רונית ד. (מדווחת)
12/01/2014
|
Morning

מחסום בית לחם (הצד הישראלי)

6:35 מחוץ למחסום הרבה אנשים ומכוניות. בפנים 4 אשנבים פתוחים, האולם מלא אך המעבר זורם. המאבטח מתעניין מי אני והתשובה מחסום ווטש מניחה את דעתו. אחרי מספר דקות קצינה התחילה להעביר אנשים מחוץ לאחד האשנבים, לאחר בדיקה בעין של ההיתר (כפי שראינו שעושים כאשר פותחים את השער בין האשנבים). היא נוהגת בתוקפנות כלפי כל מי שנראה לה שעבר מהר מדי, אך בסה"כ המעבר הולך מהר יותר והלחץ יורד.

6:50 – מיודענו, בו אנו פוגשות בד"כ בחוץ, עובר רק עכשיו. לשאלתי איך המעבר היום הוא עונה שהיה רע מאוד וממהר לדרכו. מהצד הפלסטיני נשמעת הקריאה ברמקולים "שרוולים  לעצור הזרמה", מה שמלמד שהלחץ שם גדול.  הקצינה שוב צועקת על מישהו שעבר לדעתה מהר מדי, אישורו נלקח ובזמן שהמאבטח מוודא בקשר אם הוא יכול לעבור הקצינה אינה מעבירה אנשים. למרבה המזל כעבור רגע הוא מקבל את האישור ועובר, והמעבר אצל הקצינה נמשך. מאחר ומהצד שני לא מזרימים עוד אנשים האולם מתרוקן והקצינה מפסיקה להכניס. אך אז נשמעת שוב קריאה מהצד השני "שרוולים להמשיך הזרמה" ושוב האולם מתמלא ושוב נוצר צורך להעביר אנשים שלא דרך האשנב והקצינה ניגשת להעבירם...

7:00 – סילביה וחנה מגיעות. כשסילביה נכנסת פנימה לתוך המחסום הקצינה מתרגזת ומורה למאבטח לדחוק אותנו לפינה. סילביה מסרבת והוא מאיים בעיכוב. סילביה לא מתרגשת ובינתיים מגיעים אנשים ששואלים עליה, מבקשים להודות על שעזרה להם או לקרוביהם.

7:05 – לפתע אנו רואות בחורה מהאקומנים (EAPPI) שנלקחת מהאשנב ע"י המאבטח פנימה. לא הצלחנו לקלוט מי היא (זיהינו אותה כאקומנית לפי הז'קט שלבשה) וגם לא ראינו כל אירוע שאירע ויכול היה להסביר את עיכובה. סילביה מייד מצלצלת לאקומנים כדי להודיע על כך ולמת"ק והמוקד ההומניטרי כדי להתלונן ולדרוש שישחררו אותה.

7:15 – האולם התרוקן והקצינה מפסיקה להעביר אנשים מחוץ לאשנב. אין בכך עוד צורך. בהמשך נותרו רק 2 אשנבים פתוחים, אך זה מספיק כי אין כבר הרבה אנשים. טלפון מהאקומנים, מסתבר שג' היא שעוכבה. גם הם לא יודעים מדוע.

7:35 – ג' יוצאת חזרה. נגשנו אליה. גם היא לא יודעת מדוע עוכבה. מספרת שספרה את העוברים וניסתה לסייע לאנשים בצד השני, כפי שהם עושים תמיד. כמו כן העירה על כך שהשער ההומניטרי לא נפתח. כאשר עברה מייד לקחו לה את הדרכון ועיכבו אותה, אך עכשיו הכל בסדר ונתנו לה ללכת. היא חוזרת לבית לחם ואנחנו עוזבות.

 

מת"קinfo-icon עציון

8:10 - במת"ק הרבה אנשים. המכונה המנפיקה מספרים עובדת. סייענו לאנשים להכין בקשות והם נכנסו. רובם לא יצאו עד שעזבנו. למי שלא היו הניירות המתאימים הנחנו אותו מה להביא.

9:15 - עזבנו. חנה נפרדה וסילביה ואני הלכנו לפגישה עם ט', מעסיק של פלסטינים רבים באזור הדרום, יחד עם מיכל צ' ויעל א' מהקבוצה הדרומית, ומ' שאף הוא עובד של ט' ומשמש גם נהג של הדרומיות.