קלנדיה

מקום: 
צופות: 
עפרה טנא, נילי פישר, מיכל וינר- מדווחת
27/12/2013
|
בוקר

הגענו ב-09:25. שורת האנשים הגיעה עד הספסלים. הבחנו בתמונות של שאהידים שהודבקו על השלטים המפרטים את שעות פעילות "המנהל הקהילתי", אשר בשלב זה חמקו מעיני החיילים. מתנדב בריטי מהארגון הבינלאומי EAPPI שהיה במקום, סיפר לנו כי מדי פעם מכניסים קבוצה גדולה של אנשים במהירות ואז נוצר עומס בתורים הפנימיים. ואכן, כמה דקות לאחר מכן הוכנסו כל הממתינים לפני המחסום פנימה, אבל התורים הפנימיים היו עמוסים. כך היה בכל זמן שהותנו במחסום.

המתנדב הבריטי, סיפר לנו כי פעילות ארגונו דומה לפעילות "מחסום ווטש". הם צופים במתרחש, מחשבים את זמני המעבר, מנסים לעזור במידת הצורך, לפעמים בסיוע המת"ק. בזמן שהותם בארץ הם מתגוררים בא-ראם.

התקשרנו למת"ק ושאלנו מדוע התור ההומניטרי סגור. תשובת החיילת התורנית הייתה: "המחסום היה פתוח בבקר. שיגיעו בזמן". חצי שעה לאחר שיחת הטלפון נפתח המחסום ההומניטרי וקבוצה גדולה של אנשים שעברה לעמוד לידו כמה דקות קודם לכן נכנסה פנימה.