ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין, יום א' 27.10.13, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
רותי ת'
27/10/2013
|
Afternoon

14:45-17:45

תמונות ממחסום עאנין- איפה החיילים שאמורים לפתוח אותו בארבע? (1) השמש שוקעת (2) מוסקים שבים הביתה (3) החשיכה יורדת.

 

לפני היציאה לדרך ביררתי במת"ק מהן שעות הפתיחה במחסום עאנין אחה"צ: מאחת עד שתיים ומארבע עד חמש (ממש כפי שהיה לפי שעון החורף הפלסטיני בשבוע שעבר ומהיום תואם גם לשעוננו).

 

14:45 מחסום טורה-שקד

מכולת האשפה אמנם רוקנה אך הטינופת סביבה נותרה כשהיתה. חייל מבטיח לטפל.

תנועה דלילה ביותר. הולך רגל לשם מכונית משם. פתאם מגיע ו', מגיח נסער מהשרוול, ידו על לבו והוא מתנשף בכבדות. הוא מתיישב ומבקש שאעזור לו. בקירבת הבית הבודד השייך לדודו נמצא חלק ממטע הזיתים שלו, שגדר ההפרדה נבנתה עליו. משפחתו נמצאת שם במסיק והדרך היחידה להחזירם עם כחמישה שקי זיתים לטורה היא בדרך עפר, מלאה מהמורות, שלא מתאימה למעבר של עגלה עמוסה רתומה לחמור. אין לו טרקטור. שאשכנע את החיילים לאפשר לו לעבור בדרך הסלולה לצד גדר ההפרדה, שמגיעה קרוב לבית הבודד. אתמול איפשרו לו, היום מסרבים. מתנהל דיון עם החיילים. לא, הם לא יכולים לפתוח את השער שמיועד לכלי רכב צבאיים. נכון שילדים ורוכבי אופניים מהבית הבודד מורשים לעבור שם, אך זה נעשה בתיאום. לא, הם גם לא רשאים להפעיל שיקול דעת וכו' וכו'. מחר ננסה לעשות משהו בנדון.

15:15 מגיע טרקטור עם 5 שקי זיתים. 3 נשים וצעיר עם ילד על הידיים חוזרים ברגל ממסיק במטע הזיתים שליד המחסום. הטרקטוריסט הוא בן דודו של ו' שגר ביעבד. ו' עצמו מטורה. משום מה, הוא אינו יכול לבקש את עזרת בן דודו.

 

15:35 מחסום ברטעה-ריחן

במתחם בידוק המכוניות הבודקים שעונים על הקיר ללא תעסוקה. פועלים מגיעים בקבוצות קטנות במוניות ובכלי רכב פרטיים.

בתוך הטרמינל שתי נשים יושבות על מה שכינינו פעם ספסל השבחי״ם. ממתינות לנער שמגיע ומצטרף אליהן.

15:45 מגיעים פועלים רבים, רובם מתגודדים ליד העמדה לבדיקת היתרים. מי שמגיע מישראל חולף מאחוריהם במהירות.

 

16:05 מחסום עאנין

השער סגור. כ-30 איש כבר ממתינים. מתלוננים שהחיילים מאחרים. מספרים שבימים שישי-שבת המחסום היה סגור. ״כל הכפר היה בשער ולא פתחו. החיילים היו ביום שישי והודיעו שהם לא יפתחו היום ומחר. לא אמרו למה״.

16:10 טלפון למת"ק. יבררו מה קורה עם הפתיחה. "תתקשרי בעוד עשר דקות". 16:20 - ג׳יפ סיור מגיע מכביש המערכת פותח ונועל את השער. גם הם יבררו. אחד הממתינים נשבע שהוא מגיע למחסום בשתיים בלילה כדי להיות בין הראשונים בתור. 16:30 במת״ק אומרים שהחיילים התבלבלו, חשבו שפותחים בחמש. 16:40 השער עדיין נעול. מחשיך ונעשה קר. האנשים פה שומרים על רוח טובה, משוחחים וצוחקים.

16:45 מגיע טרקטור עמוס מוסקים ומוסקות. ועוד טרקטור. ג׳יפ הסיור חוזר ב-16:50. שוב פותחים ונועלים את השער וממשיכים לדרכם.

16:55 מגיע האמר ממזרח לשער, מכיוון כביש המערכת. חייל אחד הולך לפתוח את השערים הפנימיים. חברו תופס עמדה מאחורי קוביית בטון. שניים נוספים משתכפצים. הקצין שפותח את השער מכחיש שהיה בילבול. בשעה ארבע הוא היה עסוק בפתיחת שער אחר (?) והורו לו לפתוח בעאנין בשעה חמש. 

17:02 נכנסים חמסה-חמסה, נשים תחילה. המולה, צעקות של הסגן: ״כולם יעברו, עכשיו לכו אחורה... ארג׳ע... החוצה החוצה לצאת לסגור את השער אני מחליט אני מחליט״. מחשיך.

17:40 חושך מוחלט. עדיין שני טרקטורים ועליהם נשים וילדים ממתינים למעבר ועל השער צובאים כמה צעירים. הקצין מעביר עכשיו שלושה-שלושה.

17:45 עובר טרקטור אחד. במעלה הדרך ממתין טרקטוריסט נוסף עם שתי נשים. הוא חושש שיצליח להתניע רק בהאצה בירידה ולכן מחכה כאן בסבלנות עד שכולם יעברו.