בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ה' 17.1.13, אחה"צ

צופות: 
שלומית ש. אורה א.
17/01/2013
|
אחה"צ

 

מת"קinfo-icon עציון
14.10  במגרש חנו מכוניות רבות. כנראה שאנשים רבים ראו את ההודעה שקבלת הקהל מסתיימת ב 14.30 והשתדלו לבוא לפני כן. כשהגענו, יצאו צעירים אחדים שקיבלו כרטיסים מגנטיים.

 

14.20  פנה אלינו אדם מבוגר שסיפר שאשתו מתה אתמול ושבנו חולה מאוד ומאושפז ב”הדסה” בירושלים.  הוא ביקש רישיון כניסה כדי להיות ליד בנו.  גיסו, שבא יחד איתו, ביקש גם הוא רישיון כדי שיוכל לעזור לאב ולהחליפו ליד החולה. האב קיבל רישיון ל 3 ימים. הגיס לא קיבל. אחרי טלפונים רבים ופקס שהגיע מ”הדסה”, ניתן לגיס רישיון לשבוע.