מת"ק עציון, יום ג' 19.6.12, אחה"צ

תגיות: 
צופות: 
יעל י' ל', אביטל פ' ( מדווחת)
19/06/2012
|
אחה"צ

מת"קinfo-icon עציון 14:25

 זרם קבוע של אנשים הגיעו לחידוש כרטיסים מגנטיים או לקבלת היתרים.  החיילת בחלון מדברת ערביתinfo-icon שוטפת, כך שלא נשמעו  הצעקות הרגילות. גבר מג'בע כנראה לא יכול היה לחדש את הכרטיס המגנטי שלו כי הוא נחשב לאזור בית לחם והיום לא היה היום של בית לחם.   חברו שמדבר עברית שוטפת ניסה להסביר שהוא שכח את הנספח של תעודת הזהות שלו המעיד כי הוא מג'בע וכי בוודאי זה מופיע במחשב.  לאחר מספר נסיונות להתקשר  דיברנו עם החייל האחראי.  הוא אמר רק בית לחם  רשום במחשב כי הקצין הממונה לא יאפשר חידוש הכרטיס היום – אפילו לא בתור מחווה (זה היה יום שקט).  הקצין עצמו לא היה זמין . עכשיו האיש יפסיד עוד כמה ימי עבודהכי אינו יכול להיכנס לירושלים ללא כרטיס מגנטיinfo-icon תקף.

בינתיים הסתבר לנו ששותפו קיבל מניעה בטחונית לכניסה לירושלים  ולא פעל בנושא. הפננו אותו לסלביה.