בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ג' 19.6.12, בוקר

צופות: 
ד' ר'
19/06/2012
|
בוקר

בית לחם, מת" ק עציוןי לחם - 06:35 רק ארבע עמדות בדיקה פתוחות.  מעט אנשים בכל שורה.  קבוצה של עשרה סוחרים  מחכים להיכנס בשעה 07:00.  הם אומרים שכולם כבר עברו. אחד מאותם ימים טובים מאוד.  ניגש אלינו אדם שהתלונן כי  ביומיים האחרונים הקשו עליו את הכניסה ורק אחרי בדיקה חוזרת התירו לו להיכנס לירושלים כנראה בגלל בעיית שב"כ. הפננו אותו לסילביה.

מת"קinfo-icon עציון 8:00 בבוקר

המת "ק נפתח בשעה 8.   שלושים אנשים המתינו  ליד הדלת עד ששלושת הקצינים פתחו את הדלת.  לאחר מכן הם ומיהרה אל הצד השני של הבטונדות, ונעמדו בשורה מסודרת, כנראה אימנו אותם היטב.  אחרי כמה דקות שמות נקראו לפי הרשימה שהורכבה על-ידי  הממתינים.   בקבוצה היו גם צעירים כולם הגיעו  לחדש את הכרטיס המגנטי.