עאנין, ריחן, שקד, יום ד' 31.10.12, אחה"צ

צופות: 
לאה ויוכבד
31/10/2012
|
אחה"צ

 

מחסום עאנין
12.15
איש אינו בא ואיש אינו יוצא. אחרי זמן מה מגיע טרקטור, החקלאי אומר שאנשים עוד יבואו. אך עד שעזבנו לא הגיע איש.

 

13.00 מחסום שקד-טורה
ילדים חוזרים מבית הספר ומורים שבים לכפר מהעבודה.

 

14.00 מחסום ריחן-ברטעה

גם כאן שקט של בטלה מאונס. יש יותר מכוניות מנוסעים, הנהגים מחכים לאלה שזקוקים להסעה.

מבקשים מאיתנו להביא חפצים ובגדים . אדם אחד מבקש טלויזיה ישנה. אנא הביאו.