Bethlehem, Etzion DCL, Tue 31.5.11, Afternoon

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
יעל ל.-י'., אביטל פ. (נהגת) חנה ס. (מדווחת)
31/05/2011
|
Afternoon

16:40 - 14:30

בהלוך הייתה תנועה איטית בגלל תאונה בצומת אפרת צפון. בדרך חזרה זה התפתח לפקק תנועה גדול מפני שהצומת הפך למחסום – אולי כהכנה לקראת יום ירושלים?

מת"קinfo-icon עציון

14:30 שלוש מכוניות בחוץ. אולם ההמתנה ריק.

בזמן שהיינו שם שני אנשים הוזמנו להיכנס בעניין אישורים. כששאלנו מדוע המקום כל כך שקט, החייל באשנב אמר לנו (בנימוס) שמספר אנשים הגיעו בבוקר וכולם התקבלו. הוא אמר שבשעה זאת יש שלושה אנשים למעלה. גבר עצוב-למראה יצא מהתחנה. הוא הסביר שהוא נסע מספר פעמים לבית צפאפא כדי לדרוש תשלום שהמעסיק שלו שם היה חייב לו. בפעם האחרונה שהוא נסע, לפני שבוע, המעסיק שלו נתן לו מכה כל כך חזקה שהוא העיף לו ארבע שיניים תחתונות (שהוא הראה לנו) וטרק בפניו את הדלת. האיש בדיוק היה במת"ק עציון אבל הם הפנו אותו למת"ק הפלסטיני. נתנו לו מספר טלפון של "מוקד" ושל "קו לעובד".

מחסום בית לחם (300)

16:35 בית לחם. זרם יציב של פועלים חוזרים הביתה. חייל אחד היה בתחנה, אבל הוא בקושי שם לב.