בית לחם (300), מת"ק עציון, יום ד' 27.10.10, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
27/10/2010
|
בוקר

 

  

06:40, מחסום בית לחם. רוב הזמן המעבר במחסום היה מהיר למדי.

 

08:00, מת"קinfo-icon עציון. כמאה וחמישים אנשים.