בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 1.9.10, בוקר

צופות: 
אביבה ו., רמה י. (מדווחת)
01/09/2010
|
בוקר

06:40, מחסום בית לחם. בוקר שקט; מעבר מהיר בשני הצדדים. 

08:00, מת"קinfo-icon עציון. מעט מאוד ממתינים.