בית לחם, מת"ק עציון, יום ג' 23.3.10, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
עידית ש., רחל מ., דרורה פ. (מדווחת),אורחת: שושי ה.
23/03/2010
|
Morning

 
0
6.40         

מעבר רחל

 על-פי מספר האנשים בחוץ קשה היה לשפוט על קצב היציאה על-פי הערותיהם של הפועלים -  התנועה איטית והאנשים ממתינים זמן רב. בפנים פועלות 5 עמדות אך הן ממתינות לאנשים והמעבר הוא בקילוח איטי ביותר. מחדר המבדק הפנימי אין צעקות ומזה למדנו שהפקק הוא

בחוץ ולשם אין לנו גישה. אחד העוברים טען שהשטח בכניסה הראשונה הוא אזור C.  אם אכן

זה נכון הרי שכל מה שנעשה שם , הגדרות והתורים ,הוא בסמכות צה"ל. וצה"ל יכול אך בעיקר
חייב למצוא פתרונות לכל אותם בעיות שנוצרות מידי בוקר. המקרה הבא מעיד על דרישה

לייעול אחר ונוסף במחסום שאם יינתן הרי שימנע בעיות וטרטור: למחסום באה אישה עם שני

ילדיה הקטנים. מהעבר השני הגיע בעלה שהוא תושב ישראלי מירושלים. לאישה נקבע תור לרופא לבוקר זה אבל כשהגיעו למחסום התברר שהאישור למעבר ניתן לתאריך היום הבא. ההצעה של המטפלים בענין הייתה שהיא תחזור למת"ק בחברון ותקבל אישור אחר. נסיעה לשם וחזרה יבטלו את שעת הביקור. הוסבר לנו שלא ניתן לאשר לה לעבור כי אם תיפגש עם איש חוק בארץ היא תחשב כשב"חית.  במחסום אין שום אפשרות לערוך תיקון רשמי לטעות מסוג זה. והיא חזרה על עקבותיה. וסמכות לשינויים במעבר היו פותרים בעיות מעין אלו.

0
8:15 

מת"קinfo-icon עציון

פנה אלינו אדם שספר שהגיע ביום ראשון להארכת הכרטיס המגנטי ונשלח ריקם עם המלצה לחזור שוב לבוא ביום ג' וכשבא ביום ג' נאמר לו שיבוא ביום א' כי הרי הוא שייך לקבוצת אל חדר. והוא כועס ורוגז ועצבני וחסר אונים. טלפון להומניטרי פתר את הבעיה וסיום היום היה ש"עשינו משהו".