ג'למה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 12.4.10, אחה"צ

צופות: 
לאה ר. אנה נ.ש. (מדווחת)
12/04/2010
|
אחה"צ

14.05  מחסום ג'למה
אנחנו פה עם איה וסבתה, בינתים  צופות במעבר. זוהי שעתן של הנשים החוזרות מקטיף השום בשדות המושבים הקרובים. אחת אחת, זקנה כצעירה, צרורה על ראשה, נעה בקלילות למרות יום העבודה תחת שמש קופחת, הפנים העייפות מחייכות, שמחות  לפגוש את חברותיהן, ואותנו. נשים מדהימות.
הן עוברות במהירות יחסית . בבקר נדרשות להכנס לחדרים. עכשיו לא. אחרי רגע והן מנפנפות לנו מהעבר האחר של השרוול.

15.00 מחסום עאנין - מחסום חקלאי
מספרים שהבקר המחסום נפתח ב-07.00  במקום בשעה 06.00 ועברו כ60 איש/ה. החיילים במשמרת זו אינם יודעים את הסיבה לעיכוב בבקר. 
ע
וברים: חקלאים על טרקטורים הם מסיעים אחרים בירכתיים הנגררים, חמורים ובעלי כלים חקלאיים אחרים גם בודדים . הבידוק של טרקטורים, מטלטלים , מסמכים  והלאה, מתנהל בקדמת מחסום הכניסה ,על גבי קובית ביטון. בדיקה מהירה יחסית ללא הצקות מיותרות .
טרקטור  מעמיס שלושה שקי נסורת  שחיכו לו בצד המחסום, עובר בדיקה וממשיך לדרכו .

 15.35 מחסום שקד - טורה 

מכל פינה במחסום מזדקר דגל ישראל,  על קוביות הביטון הממלאות את רחבת המחסום עד צפוף מונחים שקים חול  בצבעי הסוואה ( חקי)  המחסום נראה כבסיס צבאי  לקראת מלחמה. בביתן. הבידוק עוברים , למרחב התפר בקצב סביר,  אך מספרים  על אחרים התקועים שם זמן רב. חיילים מאשרים שאכן ישנם מספר מעוכביםinfo-icon.   אשה צעירה, סטודנטית, שהתעכבה שם כחצי שעה לפחות, מספרת שמתחת לשמה יש " red line"   - ,קו אדום שבגללו כנראה היא זוכה לתשומת לב מיוחדת. ולא אינה יחידה.

16.15 מחסום ריחן - ברטעה החדש
מכוניות רבות בחניות כפולות ומשולשות , ממתינות לבעליהן שחוזרים בשעה זו מעבודתם.  החוזרים - גם  פועלים שעבדו בישראל ויצאו בבקר מג'למי או מטייבה , מחסום היציאה הוא  בזיקה למקום המגורים, כנראה , ולא למקום העבודה. פועלים יוצאי מחסום ג'למה מבקשים שיפתחו אותו בשעה 4.00 או לפחות, ב 4.30 בבקר..כזאת כבר שמענו בעבר. ונראה שנוסיף לשמוע.
המעבר בקבוצות של חמש חמש, מהיר יחסית , מאידך כאשר עובר אדם יחידי , עם שקית ביד, הוא זוכה ליחס מיוחד ותשומת לב עודפת,. כך האיש בביתן:  
-          מה יש בכיס?
-          תפתח תוציא
-          תרים למעלה לא רואה
-          פתח לי בבקשה
-          מה זה?
-          פתח פתח תוציא
-          מה זה בגדים?
-          - תשים על השולחן

-          תודה , אתה יכול לעבור. 

עולות לשרוול. לאורכו חומת אבנים בצורה. במהודק, מסתירה הכל , במקרה של חרך  הוא נסתם באבנים וביטון. מה יש להם להסתיר בהקפדה חמורה כזו?  הגינה לעומת זאת,  עולה ופורחת לתפארת המחסום בגלוי גלוי.

בשרוול, המעבר לכיוון פלשתין  מהיר , אשנב אחד פתוח , מספר נערים מעוכבים, זמן רב , שב"חיםinfo-icon . אחר כך אומרים לנו שמותר לעכב אותם עד שלוש שעות.

ביציאה מהשרוול אנו מבחינות בתור ארוך של מכוניות בדרכן לגדה . נהג אחד מספר שבכל יום, בצאתו ובשובו מעכבים אותו. לא יודע למה . מה רוצים ממנו .
ואכן , האיש המסיע שני אנשים, לאחר שהעביר כרטיס מגנטיinfo-icon,  מתבקש לפנות את רכבו בצד. שני נוסעיו רשאים לעבור. ההוא - מתורגל . מציית , והרכב שלאחריו מתקדם ועובר. וכך הבא הלאה.
ההוא עומד וממתין אחר כך  בא מאבטח או אחר ומוליך אותו לביתן במעלה המחסום  שם כנראה, עובר בידוק פיסי ואולי גם תשאול מסוים, המאבטח מאשר שאכן כך , אדם זה - גם אם יעבור 10 פעמים ביום יעצר ויעוכב. מעדכנים אותו שמניעה בטחונית  מתייחסת  לכניסה לישראל לא במעבר בתוך הגדה- כולל מרחב התפרinfo-icon, הוא אומר שהוא רק ממלא הוראות. איש קטן ,תפקיד פשוט. ככה זה . לא שואל יותר מידי. אמרו לעכב- והוא מעכב.

עשרים וחמש דקות המתנה ומאשרים לאיש להמשיך לדרכו.
17.40 אנו עוזבות