קלנדיה, יום ד' 3.3.10, אחה"צ

מקום: 
צופות: 
אורחת מארה"ב ושני אורחים צעירים מגרמניה, דניאלה י., רותי ב.
03/03/2010
|
אחה"צ

15:45-17:00

משמרת קצרה בקור מקפיא ומיעוט עוברים

בכניסה למעבר מהצד הצפוני הוגבהו הגדרות, זו הגבהה נוספת. במקום לדאוג שאנשים לא יצטרכו לחפש בכל פעם עוד פינה

שמקצרת להם את המעבר, אז מגביהים, אוטמים וסוגרים כל מקום שמאפשר קיצור דרך.

האורחים שלנו משתוממים שב"מעבר גבול" אין שירותים. סינה, אישה לא צעירה מארה"ב, חושבת "שכל ישראלי חייב לעבור פה לפחות פעם אחת."

במשך כל זמן שהותנו במקום היו פתוחים 2-3 שרוולים. לקח לנו כ-10-15 דקות לעבור.