ריחן, שקד, יום ד' 17.2.10, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
ויויאן ס''ב, נאוה ר' (מדווחת)
17/02/2010
|
בוקר

07:40-08:45 מחסום שקד-טורה

בצד המזרחי, מעבר לגדר, המתינו כעשרה אנשים ומכונית אחת. בתחום המחסום היה הטרנזיט של י', שמעביר ילדים קטנים לבית הספר וגני הילדים בטורה. הילדים כבר עברו וחיכו בצד המזרחי של הגדר. הסתבר שבין מעבר הילדים ובדיקת המכונית של י', ניסתה אישה לעבור עם תעודות לא שלה. עקב אירוע זה הכול נעצר במחסום, כולל בדיקת המכונית של י'. עד שי' שוחרר לדרכו, הילדים איחרו כחצי שעה לבית הספר ולגן.

08:55-10:00 מחסום ריחן-ברטעה

במגרש החנייה הפלסטיני לא היו ממתינים ולא משאיות, אך רחש נשמע מכיוון הטרמינל. עשרות אנשים, מעובדי וסוחרי ברטעה, המתינו בשרוול הכניסה לטרמינל מצד הגדה ולא הוכנסו לבניין עצמו. נראה שהיה עומס בתוך הטרמינל. אחרי זמן מה האנשים נכנסו. זמן המעבר עצמו היה סביר, 3-5 דקות.

נסענו דרך ברטעה ושם סיפרו לנו על השביתה במחסום אירתח ועל מאות מכוניות שממתינות לפועלים.