ריחן, שקד, יום ש' 9.1.10, בוקר

צופות: 
שרית א' ורחל ח' (מדווחת)
09/01/2010
|
בוקר

06:55 – 08:50
06:55 מחסום ריחן 
טרנזיט אחד מחכה למעלה.   
07:00 "בוקר טוב תחילת הזרמה". רוח קרה. נביחות כלבים,
מכיוון המגדל לעבר עמדת הכביש, נשמעות קריאות המכוונות לאוזנינו, ומזכירות את האח הגדול ואת עדנה קנטי.
עמדת החייל שליד שער הכביש – ריקה.
גם השבת מעט מאוד אנשים. המעבר מהיר. 2 אשנבים פעילים, והיושבים בפנים הם גברים.
07:08 יוצאים הראשונים. הנינוחות שאיפיינה את המשמרת הקודמת ישנה גם היום. 
הרבה חיוכים. רק אחד מהיוצאים מתלונן על משך הזמן שהוא נמצא בדרכים כדי להגיע לברטעה.
עמדת הכניסה קוראת בטון הגוער והמוכר: "סאכר לבאב", "אני אמרתי רק חמש, למה אתה נכנס? ועוד אמרתי בערבית".
07:40 המסדרונות אל שני האשנבים עמוסים ועם זאת מתרוקנים מהר.
08:10  6 טרנזיטים מחכים לנוסעים. 

08:20  מחסום שקד
שקט וריק.
קצין מת"קinfo-icon בטנדר עוצרinfo-icon לידינו כדי לשאול לשלומנו וכדי לומר ולהרגיע שהכל בסדר.
רגועות מצפירת הארגעה של איש המת"ק, עזבנו את המקום שהיה ונותר ריק מעוברים
 08:40 עזבנו