מקאם סת' זהרה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם סת' זהרה

מקאם סת' זהרה

המקאם לזכרה של סת' זהרה הקדושה לבני הכפ הסמוך ג'ריר. היתה ידועה כ "פטרונית הלידות והתינוקות". כלוא בשמורת כוכב השחר. הכניסה דרך התנחלות כוכב השחר. הפלסטינים מנועים מלהגיע לאתר.