View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Maqams in the West Bank Album

מקאם שייח' בילאל 2022
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
מקאם שייח' בילאל 11.4.2018
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
מקאם שייח' בילאל
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
מקאם שייח' בילאל מגודר מכל צדדיו
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
פתח הכניסה למקאם אבו איסמעיל. 25.4.2022
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
פתח הכניסה למקאם אבו איסמעיל 20.10.2016
Photographer: Nurit Popper
20/10/2016
מאחז גבעת רונן
Photographer: Nurit Popper
25/04/2022
נבי דניאל:  מתקני המתנחלים
Photographer: Natanya Ginsburg
17/10/2021
נבי דניאל ההרוסה
Photographer: Natanya Ginsburg
17/10/2021
הכניסה למתחם של מקאם נבי זכּריה
Photographer: Nurit Popper
16/09/2019
בית על שוֹמֵרָה עתיקה
Photographer: Nurit Popper
06/11/2019
המבנה שנבנה על שומרה העתיקה
זכריה: בניית המגדל במסגד נעצרה לפני 35 שנים על ידי המתנחלים
Photographer: Irit Segoli
26/06/2019
תחבולה נואשת נגד פורעים
Photographer: Irit Segoli
25/06/2019
מאחורי חלקת הפאקוס נראה מגדל האלף של ההתנחלות. בשדה הציב חלד פסלי נשים עובדות, כמו דחלילים ששומרים מפני אילות ושפנים. "הם עוזרים מאוד!"
לפני שנעצר תלה הדוד את בגדיו במקום בו היה ביתו
Photographer: Irit Segoli
01/10/2019
התנחלות ראש צורים מאיימת על כפר בית זכריה
Photographer: Irit Segoli
25/06/2019
הכפר פלסטיני הקטן בית זכריה דרומית להתנחלות ראש צורים (הנקודה השחורה מתחת לראש צורים)
ח'ירבת זכריה  הכפר זעיר. 650 תושבים. בין התנחלות אלון שבות להתנחלות ראש צורים
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
אינדוקטרינציה של מחיקת מורשת פלסטינית
Photographer: Irit Segoli
27/07/2019
מסביב לאלון העתיק, בלוט נבי זכריה בפי הפלסטינים לעומת שמו החדש בפי המתנחלים: "העץ הבודד"
ח'ירבת זכריה: המכולה שמשמשת כמרפאה. ברקע בתי התנחלות אלון שבות
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
ח'ירבת זכריה: כרמי זיתים הגדלים ללא השקיה
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
חלחול: פתח המקאם. לידו עץ הזית העתיק
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
פנים המקאם המוסלמי. משמאל הגומחה שבה מוצב הקבר הקדוש
Photographer: Nurit Popper
02/07/2019
בית עור: סת' רשידה, כלתה ובתווך ריקי
Photographer: Nurit Popper
26/08/2019
מחסום בכניסה לעין בובין (הוא מעין דני)
Photographer: Nurit Popper
26/09/2019
מקאם שיח' זיתון, מבט מבית ע'ור פוקא (עלית)
Photographer: Nurit Popper
26/08/2019
כפרים כלואים בשטח ההתנחלויות בגוש עציון: בית זכריה, ח' אל בלוטה וח'לת עפאנה
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
אישה קוטפת מעץ התאנה בח'לת אל בלוטה
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
ענבים מתייבשים בשמש
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
נשים בפתח בית בח'לת אל בלוטה
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
אלון כהן ליפשיץ, אדריכל מתכנן ערים מארגון במקום
Photographer: Nurit Popper
09/09/2019
מקאם אבו אלעוף
Photographer: Irit Segoli
24/02/2020
נמצא על אדמת הכפר הפלסטיני סינג'יל
מסמך השולל את זכותם של הפלסטינים
Photographer:
17/10/2019
מסמך השולל את זכותם של הפלסטינים על אדמות נבי דניאל ושטחים שנתפסו על ידי מתנחלי נווה דניאל
נבי דניאל: מי תלש את הדלתות של שני בתי האחוזה הפלסטיניים
Photographer: Irit Segoli
17/10/2019
מקאם אלקבו בכפר ההרוס. היום פארק בגין
Photographer: Irit Segoli
01/10/2019
מרכז התרבות והמורשת בדהיישה
Photographer: Irit Segoli
01/10/2019
מרכז התרבות והמורשת בדהיישה, שמות כל הכפרים ההרוסים כתובים בזה אחר זה על הקיר
כפר הרוס אל קובו; מחנה הפליטים דהיישה; שוּשחָלה מרחק בין חוות סראס לכפר האם בית זכריה והכפר ההרוס אלקובו מחנה הפליטים דהישה שאליו הוגלו תושביו ב 1948
Photographer:
01/10/2019
כמאל סראס בוגר אוניברסיטת בית לחם בניהול עסקים - בחווה האורגנית של משפחתו
Photographer: Irit Segoli
01/10/2019