מערת המכפלה | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מערת המכפלה