View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Burin Album

בורין - המטע הכרות
Photographer: Um Musa
18/11/2022
מכונית פגועה מזריקת אבנים
Photographer: Nina Seba
21/07/2022
שאריות השריפות בין עצי הזית
Photographer: Nina Seba
21/07/2022
הדרך המובילה לכפר
Photographer: Nina Seba
21/07/2022
דוד השמש מוגן ברשת ברזל
Photographer: Fathiya Akfa
12/05/2022
מתנחלים תוקפים בנוכחות חיילים
Photographer: Local resident
12/05/2022
סמיר, נורית, דוחה ומוסטפה
Photographer: Irit Segoli
09/03/2022
בין בורין למאדמא
ביר חממה (בור היונים) באופק
Photographer: Irit Segoli
09/03/2022
בור ענקי שהיווה את מקור המים של הכפר מאדמא. (שמורת קמין חסיף ע' 268 במדריך שמורות הטבע בישראל) בשליטת יצהר. לפני ההשתלטות היו מגיעים אוטובוסים של מטיילים לראות את פלא הטבע הזה - שלהקות של ציפורי קאק ויוני סלע היו צוללות אליו והיונים מקננות בו.
עין אל שערה באופק
Photographer: Irit Segoli
09/03/2022
בשליטת ההתנחלות יצהר
אום מוסא
Photographer: Amira Ityel
24/03/2022
בורין
Photographer: Amira Ityel
24/03/2022
שני בתים בקצה הכפר
Photographer: Shoshi Anbar
02/03/2022
ברקע הר ברכה
Photographer: Shoshi Anbar
02/03/2022
דוחא ובשאר
Photographer: Shoshi Anbar
02/03/2022
חובשים פלסטינים
Photographer: Amira Ityel
21/01/2022
חובשים פלסטינים מחזירים לאוטובוס את הפצועים הקלים יותר לאחר טיפול באמבולנס ובמוקד בחווארה.
זכוכית מנופצת במכונית של דבורקה
Photographer: Amira Ityel
21/01/2022
שרפו את המכונית של עודד
Photographer: Amira Ityel
21/01/2022
סיום הנטיעות
Photographer: Amira Ityel
21/01/2022
סיימנו את הנטיעות ותיצפתנו מתנחלים על הרכס
שמים כחולים
Photographer: Amira Ityel
21/01/2022
אוירה של שמחה וסולידריות עם הפלסטינים והטבע של ט"ו בשבט
הנוטעים
Photographer: Amira Ityel
21/01/2022
הנוטעים מתפרסים בשדה של החקלאי, שיועד לנטיעה. ברקע התנחלות יצהר ומאחזיה.
הנוטעים
Photographer: Amira Ityel
21/01/2022
בורין - הנוטעים מתפרסים בשדה של החקלאי, שיועד לנטיעה. ברקע התנחלות יצהר ומאחזיה.
עזרה במסיק
Photographer: Riki Shaked Treinin
02/11/2021
שלוש מוסקות
Photographer: Rachel Afek
01/11/2021
מוסק אוטומטי
Photographer: Rachel Afek
01/11/2021
בנה של דוחא הביא מוסק אוטומטי בעל מקל ארוך שמוריד את הזיתים מהצמרת בתנועה סיבובית
חיילים נכנסים לבורין ב 1 לפנות בוקר
Photographer: A Palestinian resident
26/06/2020
חיילים עוצרים את בעל הבית
Photographer: A Palestinian resident
26/06/2020
אש בשדות בורין
Photographer: A Palestinian resident
27/06/2020
 השריפה שהציתו מתנחלי יצהר
Photographer: A Palestinian resident
08/07/2020
מתנחלים מיצהר הציתו אש בג'בל סלמאן
Photographer: A Palestinian resident
18/07/2020
עצי זית גדולים נשרפים בעקבות הצתה
Photographer: A Palestinian resident
19/07/2020
פלסטינים מוסקים שנפצעו מתקיפת מתנחלים מיצהר
Photographer: A Palestinian resident
23/10/2020
תושבי בורין שהותקפו על ידי מתנחלים מיצהר
Photographer: A Palestinian resident
23/10/2020
תושבי בורין שעסקו במסיק הותקפו באלות ובברזלים על ידי תושבי יצהר
בורין: אמבולנס פלסטיני מפנה פצועים מירי רימונים בידי הצבא
Photographer: A Palestinian resident
16/03/2020
בורין: חיילים חמושים סורקים את הכפר
Photographer: A Palestinian resident
16/03/2020
בורין: מתנחלים מבוגרים וילדים נוטעים עצים על אדמות שלא שייכות להם אלא לכפר הפלסטיני
Photographer: A Palestinian resident
16/03/2020
מתנחל מיצהר, כנראה, מיידה אבנים בקלע, בתושבי הכפר בורין
Photographer: A Palestinian resident
16/03/2020