View Album | מחסוםווטש

View Album

Back to all albums

Burin Album

מתנחלים מיצהר הציתו אש בג'בל סלמאן
Photographer: A Palestinian resident
18/07/2020
עצי זית גדולים נשרפים בעקבות הצתה
Photographer: A Palestinian resident
19/07/2020
פלסטינים מוסקים שנפצעו מתקיפת מתנחלים מיצהר
Photographer: A Palestinian resident
23/10/2020
תושבי בורין שהותקפו על ידי מתנחלים מיצהר
Photographer: A Palestinian resident
23/10/2020
תושבי בורין שעסקו במסיק הותקפו באלות ובברזלים על ידי תושבי יצהר
בורין: אמבולנס פלסטיני מפנה פצועים מירי רימונים בידי הצבא
Photographer: A Palestinian resident
16/03/2020
בורין: חיילים חמושים סורקים את הכפר
Photographer: A Palestinian resident
16/03/2020
בורין: מתנחלים מבוגרים וילדים נוטעים עצים על אדמות שלא שייכות להם אלא לכפר הפלסטיני
Photographer: A Palestinian resident
16/03/2020
מתנחל מיצהר, כנראה, מיידה אבנים בקלע, בתושבי הכפר בורין
Photographer: A Palestinian resident
16/03/2020
חגיגת אוכל, כולה מהיבול שד. מגדלת
Photographer: Irit Segoli
17/10/2020
חיילים נכנסים לבורין ב 1 לפנות בוקר
Photographer: A Palestinian resident
26/06/2020
חיילים עוצרים את בעל הבית
Photographer: A Palestinian resident
26/06/2020
אש בשדות בורין
Photographer: A Palestinian resident
27/06/2020
 השריפה שהציתו מתנחלי יצהר
Photographer: A Palestinian resident
08/07/2020
הנזק לשתילים
Photographer: Fathiya Akfa
04/05/2021
הכיפה שנשארה כעדה
Photographer: Fathiya Akfa
04/05/2021
שתילי העגבניות ההרוסים
Photographer: Fathiya Akfa
04/05/2021
בהפוגה מהמסיק-הכנת מטבוחה
Photographer: Irit Segoli
17/10/2020
סייענו לחברינו מבורין במסיק הזיתים בתקופה שבה הם נתונים להתעללויות מתושבי ההתנחלויות הסמוכות יצהר הר ברכה והאחזות רונן
הנוף הנשקף מאחד מהבתים שהמתנחלים מתנכלים להם - חומדים אותו?
Photographer:
18/06/2020
שרידי השרפה מיום קודם
Photographer:
18/06/2020
מכשולים לרכב על ידי המתנחלים
Photographer:
18/06/2020
נוכחות צבאית בשטח B
Photographer:
18/06/2020
המשך בניה על הרכס מחוץ ליצהר
Photographer:
18/06/2020
הבית בקצה הדרומי
Photographer:
18/06/2020
נזק וחבלה לכל מה שניתן
Photographer:
18/06/2020
עם שרידים של אמצעי הרתעת התושבים
Photographer:
18/06/2020
מיכל מים שלא יכיל
Photographer:
18/06/2020
תלוליות החצץ - הפרעה לבניית הבתים. בורין בשטח B
Photographer: Ziyona S
18/02/2020