View Album | Machsomwatch

View Album

Back to all albums

Burin Album

עצי זית גדולים נשרפים בעקבות הצתה
Photographer: Local Palestinian resident
Jul-19-2020
מתנחלים מיצהר הציתו אש בג'בל סלמאן
Photographer: Local Palestinian resident
Jul-18-2020
 השריפה שהציתו מתנחלי יצהר
Photographer: Local Palestinian resident
Jul-8-2020
אש בשדות בורין
Photographer: Local Palestinian resident
Jun-27-2020
חיילים עוצרים את בעל הבית
Photographer: Local Palestinian resident
Jun-26-2020
חיילים נכנסים לבורין ב 1 לפנות בוקר
Photographer: Local Palestinian resident
Jun-26-2020
הנוף הנשקף מאחד מהבתים שהמתנחלים מתנכלים להם - חומדים אותו?
Photographer: Vivi K
Jun-18-2020
שרידי השרפה מיום קודם
Photographer: Vivi K
Jun-18-2020
מכשולים לרכב על ידי המתנחלים
Photographer: Vivi K
Jun-18-2020
נוכחות צבאית בשטח B
Photographer: Vivi K
Jun-18-2020
המשך בניה על הרכס מחוץ ליצהר
Photographer: Vivi K
Jun-18-2020
הבית בקצה הדרומי
Photographer: Vivi K
Jun-18-2020
נזק וחבלה לכל מה שניתן
Photographer: Vivi K
Jun-18-2020
עם שרידים של אמצעי הרתעת התושבים
Photographer: Vivi K
Jun-18-2020
מיכל מים שלא יכיל
Photographer: Vivi K
Jun-18-2020
מתנחל מיצהר, כנראה, מיידה אבנים בקלע, בתושבי הכפר בורין
Photographer: תושב פלסטיני
Mar-16-2020
בורין: מתנחלים מבוגרים וילדים נוטעים עצים על אדמות שלא שייכות להם אלא לכפר הפלסטיני
Photographer: תושב פלסטיני
Mar-16-2020
בורין: חיילים חמושים סורקים את הכפר
Photographer: תושב פלסטיני
Mar-16-2020
בורין: אמבולנס פלסטיני מפנה פצועים מירי רימונים בידי הצבא
Photographer: תושב פלסטיני
Mar-16-2020
תלוליות החצץ - הפרעה לבניית הבתים. בורין בשטח B
Photographer: Ziyona S
Feb-18-2020