Taxonomy term | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

באקה

ב', 21.06.2021 מחסומי הצפון פסטורלי, רגוע, כיבוש? יאוש? אפרטהייד?
ד', 21.04.2021 מחסומי הצפון: הכיבוש נסתר מהעין
ש', 15.02.2020 מחסום שוויקה: המעבר מותר רק לבני משפחה אחת
ג', 02.07.2019 מחסומי הצפון, ברטעה: פחות ופחות אנשים עוברים במחסום הגדול
ה', 27.09.2018 באקה, טורה-שקד: העתיד בידי אלוהים
ד', 18.10.2017 באקה, ברטעה-ריחן
ד', 09.08.2017 באקה, טורה-שקד
ד', 05.04.2017 נהגים במחסום ברטעה: תנו להתפרנס בשקט. די למלחמה!
ה', 11.08.2016 באקה, דיר אל ר'וסון, עתיל
ה', 28.01.2016 באקה, ברטעה-ריחן, טורה-שקד, טייבה-רומנה, יעבד-דותן, עאנין
ה', 18.06.2015 באקה, ברטעה-ריחן, טורה-שקד, יעבד-דותן
ה', 02.04.2015 באקה, ברטעה-ריחן, טורה-שקד, עאנין
ה', 29.05.2014 באקה, טייבה-רומנה, עאנין
ה', 06.02.2014 בית דג'ן, בית פוריכ, זעתרה (צומת תפוח), חבלה, חווארה, עוורתא, עזון עתמה
ה', 23.02.2012 באקה, מבוא דותן (אמריחה), עאנין, ריחן, שקד, יום ה' 23.2.12, בוקר
מחסום באקה
ה', 19.08.2010 באקה, מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ה' 19.8.10, בוקר
ג', 03.08.2010 באקה, מבוא דותן (אמריחה), ריחן, שקד, יום ג' 3.8.10, בוקר
ג', 24.02.2009 באקה, ריחן, שקד, יום ג' 24.2.09, אחה"צ
א', 27.07.2008 באקה, ריחן, שקד, יום א' 27.7.08, בוקר
ב', 21.01.2008 באקה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 21.1.08, בוקר
ב', 31.12.2007 באקה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 31.12.07, בוקר
ב', 13.08.2007 באקה, עאנין, ריחן, שקד, יום ב' 13.8.07, בוקר
ב', 29.01.2007 עאנין, ריחן, שקד, באקה