ח'ורסא | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ח'ורסא