מקאם נבי ע'ית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי ע'ית