מקאם נבי ע'ית | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מקאם נבי ע'ית

מקאם נבי ע'ית.  גובה: 560 מק. ב"שמורת נבי עיט "(נביא הטללים). שמורה מאושרת יו"ש משנת 10.12.87. שטחה כ 120 דונם.