עזבת סלמאן צפון 1419 | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

עזבת סלמאן צפון 1419