מחסום ח'רבת עסלה (1231) | מחסוםווטש

מחסום ח'רבת עסלה (1231)