מחסום ח'רבת עסלה (1231) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

מחסום ח'רבת עסלה (1231)