מחסומי הצפון ברטעה, טורה: קבלנים יהודים גובים מהפועלים שלהם תשלום חודשי

צופות: 
לאה רייכמן וחנה הלר
29/11/2018
|
בוקר

 7.20 -5.50

מחסום ברטעה-ריחן 5.50  בשרוול עולים אנשים אבל לא במספרים פחותים ממה שאנו רגילים אליהם, בטרמינל פועלים 4 אשנבים. ליד הקיוסק אנו משוחחים עם בעל הקיוסק ועם מ' , שניהם מספרים לנו שלאחרונה ירד מספר העוברים בכ 2000 והם צופים ירידה נוספת בחודש הבא. מסתבר שלא האריכו לאנשים את האישורים לצאת מברטעה לחריש ופועלים העובדים  בחריש צריכים לעבור עכשיו דרך מחסום טייבה (שער אפרים), מה שמאריך את הדרך ומגדיל את הוצאות הנסיעה. אחד העוברים גם מספר לנו שבסוף חודש דצמבר נגמר תוקפם של הרבה אישורים ועדיין אין חידושים. פועל אחר, העובד בבנין בחריש ויש לו אישור עד סוף ינואר מספר לנו שהקבלן הוא שיחדש לו את  האישור.

6.00 – מתגבר זרם העוברים ונפתחים עוד 2 אשנבים,אבל אין צפיפות.

מחסום טורה-שקד 6.30 יש חיילים במחסום אבל הוא עדיין אינו פעיל. החיילים מטאטאים את המחסום ומכניסים שקיות ירקרקות חדשות לפחי הזבל , אותן שקיות שכבר בימים הקרובים יצטרפו לחברותיהן ויצפו בזוהמה את כל השטח שמחוץ למחסום. מוסיפים שקיות אבל לא דואגים לפינוי.

6.35 – פותחים את המחסום  והאנשים נכנסים לחדר הבידוק. הראשונה יוצאת ב-6.40 וסך הכל עד 7.20 יצאו 45 אנשים ושבע מכוניות. מספרים לנו שביום שלישי החיילים איחרו ופתחו רק ב-7.00.

אחד העוברים מספר לנו שהיה לו אישור לעבוד בישראל, אבל כדי להשיג ולחדש אישור כזה הוא היה צריך לשלם לקבלן תשלום חדשי של 2500 שקלים ממשכורת של 6000 שקלים.

3 תלמידי בית ספר תיכון בג'נין עוברים לגדה דרך חדר הבידוק. התלמידים הצעירים מתחילים להגיע ב 7.10 וכולם עוברים מייד ללא בדיקה.

7.15 – שתי מכוניות עוברות לגדה, המעבר מהיר.