עוברים לישראל דרך חורים בגדר ההפרדה

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
תמי ריטוב(מצלמת) וחנה הלר(כותבת)
09/07/2020
|
Morning

 7.00 – 5.50

 5.50 - חנינו  ליד הכניסה הדרומית לברטעה המזרחית (שבמרחב התפר). מדרום לכביש גילינו "מעבר גדר" חדש ופעיל מאד – מוניות מביאות פועלים וסוחרים מן הגדה, הם עוברים דרך חורים בגדר המערכת והולכים לכביש הראשי, ושם ממתינים להם הקבלנים מחריש במכוניותיהם ועוד סתם מוניות. פועלים רבים שכבר עברו  ממתינים בשולי הדרך להסעות שלהם. חוץ מהמעבר הזה יש באזור עוד כמה כמה מעברים פעילים בגדר ההפרדה, ומוניות ממתינות ללקוחות גם שם.

בעודנו עומדים שם עברה מכונית צבאית, החיילים ראו את הפעילות הבלתי שגרתית אך לא הגיבו. זה לא הגורם הביטחוני היחידי שמודע לתופעה – שוב אנו נוכחים לדעת שיותר חשוב לבנות את חריש ושהמחסומים והאישורים לא נועדו לבטחון המדינה או לשמור על הבריאות בימי קורונה, אלא רק כדי למרר את חיי התושבים הפלסטינים.

מחסום ברטעה – 6.30 – פגשנו את מיודענו ב' שעובד באזור התעשייה שחק , הוא סיפר לנו שבמחסום יכולים לעבור רק פועלים העובדים במרחב התפר . אחה"צ  יכולים לחזור הביתה לגדה כל הפועלים. הרשות הפלסטינים לא מרשה לפועלים שעובדים בישראל לחזור מדי יום הביתה. הם נדרשו לשהות וללון בישראל למשל שלושה שבועות. 

חזרנו דרך ברטעה המזרחית - בחנויות ועל המדרכות כבר היתה פרושה הסחורה החקלאית שעברה דרך הפרצות בגדר (ענבים ועלי גפן)  ובכיכר המפרידה בין ברטעה המזרחית (במרחב התפר) ובין ברטעה המערבית (ישראל) ישבו פועלים  שעברו בגדר וחיכו להסעה או לעבודה.