מת"ק עציון: משמרת קצרה

צופות: 
נתניה גינזבורג, תרגום שולי בר
08/02/2021
|
בוקר

המשמרת הבוקר הייתה קצרה מאוד מסיבות אישיות.  החניון היה מלא למחצה ולא היו אנשים שהמתינו באולם כדי לפגוש את אנשי המת"ק בנוגע לבעיות בירוקרטיות שלהם. רק אדם אחד ניגש אלינו להתלונן שהמשרדים עמוסים באלה הממתינים למשטרה. .   ששוב לא היה נוכח. בעיה שמתעוררת לעתים קרובות. מלבדו אף אחד לא ניגש אלינו.