ברטעה-ריחן, טורה-שקד

צופות: 
צפרירה זמיר, נטע גולן (מדווחת)
07/06/2017
|
אחה"צ

14:45 מחסום טורה-שקד

שני חיילים, כנראה חדשים, ניגשים לשאול מי אנחנו ומה מעשינו.

כרגיל במחסום זה אחה''צ, התנועה מעטה ברכב וברגל. חבורה קטנה צועדת לכיוון הבית הבודד השייך לכפר טורה אך מנותק ממנו ע''י גדר ההפרדהinfo-icon.

מכולת האשפה מלאה וגדושה, גם זה כרגיל.

נראה שעדיין אין חדשות בחזית החשמל. העבודות נמשכות.

 

15:10 מחסום ברטעה-ריחן, צד מרחב התפרinfo-icon

אנשים רבים כבר חוזרים מעבודתם. חם. כולם נראים עייפים בגלל הרמדאן. קשה לעבוד עבודה פיזית בלי לשתות ולאכול. קשה במיוחד כשחם. בכל זאת יש המברכים אותנו לשלום ושואלים לשלומנו. אנחנו משיבות בשלום ומברכות רמדאן  כרים. המעבר מהיר. משפחה בלבוש חגיגי במיוחד עוברת למרחב התפר. אולי מוזמנים לארוחת האיפטר (שבירת הצום). רכבי הסעה מביאים עוד ועוד פועלים החוזרים מעבודתם לגדה. מוניות צהובות אחדות ממתינות לעוברים המעטים למרחב התפר.

15:45 אנחנו עוזבות. המשפחה החגיגית ממתינה להסעה.