בקעת הירדן: הצבא והמתנחלים נגד קהילות הרועים

צופות: 
רינה צור
02/02/2018
|
בוקר

בימים האחרונים  הרועים בצפון הבקעה, מפרסיה ומעין אל חילווה, מותקפים בידי ד' הרבש"צ (רכז ביטחון צבאי שוטף) של התנחלות רותם, כדי למנוע מהם להגיע לשטחי המרעה שממזרח לכביש אלון. לעזרת הרועים הגיעו מתנדבים מתעיוש ודהרמה. הרבש"צ בא לעשות סולחה עם הרועים ובלבד שלא יזמינו את אנשי תעיוש, ותמורת זאת הבטיח לא להפריע להם במרעה. זה פעל יום אחד, אבל למחרת הגיעו לשטח המרעה יהודים רכובים על סוסים וגירשו את הצאן.

לדברי השכנים הפלסטינים בשנה האחרונה הקים אותו ד' הרבש"צ  מאחז פרטי ממערב להתנחלות רותם ובנה בו מספר מבנים . (רוחלה ורויטל דיווחו על המאחז). כל זה נראה מכביש אלון. הוא מחזיק שם עדר צאן ולכן יש לו אינטרס לשמור לעצמו את שטחי המרעה הקרובים.

הטענה של ד' מול אנשי תעיוש ששטחי המרעה המדוברים הם שטחי מדינה, שהוחכרו להתנחלות, ולכן אסור לפלסטינים להיכנס אליהם. כשמסתכלים במפות רואים שהשטחים  המוקצים להתנחלויות גדולים לפעמים פי 10 משטח ההתנחלות בפועל , כלומר - מסביב לגדר.

אנשי הצבא , שהוזמנו ע"י המתנחלים ב-.31.1.18 תמכו במתנחלים ודרשו מהפלסטינים לעזוב את המקום.

זה מאבק סיזיפי להישרדות, כי העדר הוא מקור פרנסתם היחיד של הפלסטינים. ברור  שהרועים מול המתנחלים אינם כוחות שווים. הצבא, השליט בשטח, רואה את תפקידו כמגן המתנחלים  וממלא את כל מבוקשם. הרועים נתפסים כאוכלוסיה שרצוי להיפטר ממנה, כי הבקעה תהיה תמיד בשלטון ישראל ורצוי עם כמה שפחות פלסטינים. לכן תעיוש ,דהרמה ומתנדבים פרטיים עושים עבודת קודש בליווי הרועים.