ריחן, שקד, יום ד' 18.2.09, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
ויוויאן ס''ב, נאוה ר' (מדווחת)
18/02/2009
|
Morning
08:00-10:20

08:00 מחסום שקד-טורה
מכוניות עוברות בשני הכיוונים ללא בעיות, אבל לעיזים לא נותנים לעבור למרחב התפר.
אחרי חצי שעה נותנים לעדר אחד לעבור, זה שרועה ליד הבית הבודד. העדר השני נוהג לרעות בחלקה שמאחורי המכולת בחרבת ראאדיה. לרועה ולבנו יש אישורים, מותר להם לעבור, אבל בלי העדר. חייל אומר שלא נותנים לעדר לעבור בגלל מחלת הפה והטלפיים.
09:15 נתנו גם לעדר השני לעבור.
09:25 מחסום ריחן-ברטעה
שמונה מכוניות ממתינות למעבר למרחב התפר. גם שני טנדרים עמוסי סחורה ממתינים. שש מכוניות נקראו לבידוק ועברו כעבור 25 דקות. הטנדרים נבדקו בזמן סביר.
מעט הולכי רגל עוברים. נראה שבזמן פחות ופחות עוברים בטרמינל בשעה זו.
10:20 עזבנו את המחסום