אל נשאש, בית לחם, מת"ק עציון, יום ד' 3.9.08, בוקר

צופות: 
אורה א.(מדווחת) מסיע: יוסקה מ.
03/09/2008
|
בוקר

כשהגענו למת"ק עציון הסגור יצא אלינו הקצין פ. ומסר לנו את הטלפון  שלו.אפשר לפנות אליו איש לא פנה אלינו., הוא מוכן לעזור. ביקרנו גם במעבר רחל, שהתנהל בשקט, באל-נשאש ונבי יונס, שהיו שוממים, כנראה בגלל הרמדאן.