ג'למה, ריחן, שקד, יום ב' 4.8.08, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
נטע ג', אנה נ.ש (מדווחת)
04/08/2008
|
Morning

05.03-09.00 

05.03 מחסום ריחן (ברטעה החדש)
בדרך למגרש החניה התחתון אנשים כבר עולים בשרוול למגרש העליון. בהגיענו כמעט ואין ממתינים/ות  גם לא בתור פנימי בתוך הטרמינל. אנשים מגיעים ברגל מהגשר  בקבוצות , התופרות במוניות והכל נבלעים פנימה מייד. חלק מהגברים מתפנה לתפילה קצרה מתחת לסככה קודם שנפנה להכנס לטרמינאלקול נשי מעמקי  הבודקה מורה לא/נשים בערבית להניח תיקים ושקיות על שולחן . האוירה נינוחה ושקטה. מספר מכוניות פרטיות נמצא עתה בבדיקה7-9 טנדרים עמוסי סחורה ממתינים לשעת הפתיחה: 06.00 משך הבדיקה במתחם, - בין שעתיים לשלוש שעות . מותנה בכמות הסחורה העמוסה על הטנדר.  .במעלה השרוול ממתינים הפועלים למעסיקים על המדרכה , שותים קפה ומחליפים דברי חולין .הבקר מאובק בשכבה עבה של אויר מזוהם. בפאתי הרקיע עולה שמש כתומה מדהימה להזכיר שכבר שחר. 5.50. עזבנו


6.03 מחסום עאנין  (מחסום חקלאי)

המחסום נפתח זה עתה – הכנות אחרונות לקראת מעבר. שלושה חיילים שניים ועוד מאבטח בנשק שלוף לכיוון מזרח- משם תפתח הרעה....המעבר מהיר ללא עיכובים מיוחדים. קודם עוברים טרקטורים עמוסי בני תשחורת . איש מוכר סברס ותאנים מתעכב על ידנו ומצליח לשכנע אותנו לקנות תִין. (תאנים מצוינות – אכן!) אנשים  מודאגים מהעובדה שבני ביתם טרם קבלו אישורי כניסה למטעים הנחלאים שלהם . חושבים על המסיק הקרוב..06.40  מגיעה תגבורת צבאית . מעתה , לאור הכפלת  כח האדם, קצב ההעברה איטי עד מאד.חייל מזכיר לנו לא בנימוס ש"שטח צבאי סגורinfo-icon" ועלינו לעוף מהמקום בו דורכות רגלינו.

7.00 מחסום שקד (טורה)
עדר כבשים מקדים אותנו מהגדה למרחב התפר. העוברים מהגדה שאינם תושבי  המובלעת  "מרחב התפרinfo-icon" עוברים בדיקה שנמשכת בערך 2-3 דקות לאדם בתוך הבודקהחייל עם נשק שלוף מכוון בקפידה לעבר הגדה ומפעם לפעם מציץ אלינו מעבר לכתפו לבדוק שאיננו עוברות את  הקו האסור.תושב דהר אל מלכ , בכפייה מסורתית , נשוא פנים, מבקש להעביר ארבעה שקי חרובים להאביס בהם את הבהמות. הוא אינו מורשה בכך . רק שק אחד. התקשרנו למת"ק לברר  ומסרנו את מספר הטלפון שלו, לקצין המתק על מנת שימסור תשובתו בתקווה שההתעקשות המיותרת תבוטל, ועזבנו

07.45 מחסום ריחן (ברטעה החדש)
הכיבוש נמשך . 6 טנדרים ממתינים. בכניסה לטרמינל – כל מי שמגיע/ה- עובר/ת. על הגדר תלוי פתק ובו הודעה על מציאה ארנק עם כסף ומספר טלפון של המוצא הישר.נהגים משועממים. שגרת כיבוש830 – עוזבות

9.40 בערך, מחסום ג'למהאנו כאן כדי לאסוף נער חולה ואביו לרמבם.שתי עמדות  פתוחות לכניסה לישראל ואחת ליציאה . רוב היוצאים/ות הם ערבים ישראלים6 אוטובוסים לביקורי אסירים מתמתינים לבאים . המוני נשים זקנים וילדים קטנים מתרוצצים . המולה והתרגשות באויר.  יוצאים לבתי הכלא שונים. האישור הוא לחצי שנה והבקור- אחת לחודש למשך שלושת רבעי שעה. אין רשות להעביר  לאסיר דבר . פגשנו אשה שבן זוגה עצור ללא גזר דין כבר 11 חודש לעומת אחר שנגדו תלויים שלושה מאסרי עולם ועוד 50 שנה . אשתו הצעירה עם שני ילדים קטנים בדרך אליו.צעירה אחת החזרה לג'נין  לאחר שלא נמצא תאום במספר תעודת הזהות שלה לזה הרשום בתסריח. אמה המאוכזבת טוענת שהטעות מקורה ברישום שגוי בבית אל.  

10.00 - עזבנו