ריחן, שקד, יום ב' 7.7.08, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
מקום או מחסום: 
תגיות: 
צופות ומדווחות: 
לאה ר', נטע ג', (מדווחת)
07/07/2008
|
בוקר
04:55-09:20
04:55 מחסום ריחן - ברטעה
פותחים למעננו את מחסום הרכב. עשרות גברים מצטופפים לפני השער הנעול להולכי הרגל, מתווכחים על התור. נשים ממתינות במוניות שהביאו אותן למחסום.
05:05 השער נפתח בברכת המאבטחת שבבודקה: 'בוקר טוב, תחילת הזרמה'. היא ממשיכה ב'חמסה-חמסה', מברכת, נוזפת וצועקת לסירוגין, בעברית ובערבית.
שישה טנדרים כבר ממתינים לבדיקת הסחורה שתתחיל ב 06:00, פועלים ותופרות ממשיכים להגיע.
05:15 השניים הראשונים יוצאים. עד השעה 05:30 עברו, לפי ספירתנו, עשרים ותשעה גברים ושמונה נשים. 
05:40 המגיעים נכנסים מיד. לעיתים נוצר תור בתוך שרוולinfo-icon הכניסה לטרמינל. המאבטחת משתדלת לדבר בנימוס ובערבית.
05:55 אנשים, שממתינים להסעה במגרש החנייה שבצד מרחב התפרinfo-icon, אומרים שמכונת הבידוק מקולקלת ורבים מוכנסים לחדרים לבדיקה נוספת.
06:10 מחסום עאנין
השערים פתוחים, ראשון עובר על חמורו. האיש מספר שהחיילים רושמים גם את החמורים ומי שעובר עם חמור חייב לחזור איתו.
האיש כעס שאין אישור לבנו ו'בשביל מה אתן באות'. אדם אחר, שעבר עם טרקטור, הודה לנו שאנחנו באות למען השלום, שכולנו צריכים.
06:40 קצב המעבר איטי מאוד. עד שעה זו עברו שלושה חמורים, שני טרקטורים, שישה אנשים וילד.
לא ברורים סדרי המעבר של ילדים מגיל 12 (הכלולים באישור ההורים)  ועד 16 (בו כבר נדרשים לתעודת זהות ואישור) , שבאים עם הוריהם. שני  ילדים, בני 13 ו 14, לא הורשו לעבור, עד שברור במת''ק סייע והורו לחיילים להעבירם. ילד בן 16, שלפני ארבעה ימים חגג את יום הולדתו ועדיין לא קיבל תעודת זהות, לא הורשה לעבור.
07:40 עזבנו לפני שהמעבר הסתיים. אמרו לנו שממתינים עוד כשלושים אנשים.
07:50 מחסום שקד - טורה
תנועה מעטה בשעה זו. 'מחסום טוב היום', אומר אחד העוברים.
08:05 מחסום ריחן - ברטעה
מעטים מגיעים ונכנסים מיד לטרמינל. רק שני טנדרים ממתינים לבדיקה.
08:35 במגרש החנייה העליון מספר לנו אדם שהמעבר בטרמינל נמשך כעשרים דקות.
09:20 מחסום ג'למה
נסענו לאסוף ילד חולה ואביו ממחסום ג'למה ולהסיעם לרמב''ם. לא התעכבנו, הילד נראה לא טוב.
מגרש החנייה מלא מכוניות בעלות מספר רישוי ישראלי ומשפחות של ערבים אזרחי ישראל העוברים לבקר את קרוביהם בגדה.