ריחן, שקד, יום א' 25.5.08, בוקר

צופות: 
יוכבד ג' וחנה ה' (מדווחת)
25/05/2008
|
בוקר

  08.35 – 06.05  

מחסום ריחן – 6.05 
המחסום נפתח ב-5.45  וכ-20 אנשים כבר יצאו למגרש החניה העליון. קצב היציאה 24 אנשים ב-10 דקות (ז.א. 144 בשעה במקום 250 כמובטח).
לפני השער הראשי במגרש התחתון עומדים אנשים רבים וגם לפני הכניסה לטרמינל יש הצטופפות.
בתוך הטרמינל הנשים והגברים עומדים בתור כללי אחד לפני המכונה. הכנסת המכונה לשימוש לא שינתה למעשה את קצב המעבר, רק את ההתנהלות בתוך המחסום.
6.25 - מן הטרמינל עולים קולות צעקה ורק אשנב אחד פעיל ביציאה, אבל בזה עיכוב. כל היוצאים מתלוננים על תור גדול לפני המכונה ובעיקר על היחס של העובדים הבוקר, שהוא יחס מעליב של זלזול. אחד העוברים דיבר בטלפון והמעבר הופסק לגמרי. מדי פעם כשהעוברים כנראה עוברים איזה קו לבן דוחפים אותם אחורה ( על הנשים) ומפסיקים את פעילות המכונה. אחד העוברים ציין לפנינו שאחרי טיפול כזה הם יוצאים "ממורמרים ומגובשים".
6.35 – הרוחות בטרמינל נרגעו אבל קצב היציאה לא השתנה. כשהצענו לעוברים  שיבקשו את "בעלי הבית" שלהם להתערב, הם סיפרו שמציעים להם שיצאו לעבודה ממחסום טייבה במקום מריחן. 
6.40 – מחוץ לשער התחתון הראשי ממתינים עדיין הרבה אנשים, גם ליד הכניסה לבנין הטרמינל ממתינים  כעשרה אנשים ושוב עולות צעקות מתוך הטרמינל. תושב דהר אל מלכ, שקנה מכונית חדשה ושעקרונית הוא יכול לעבור עם מכוניתו במחסום שקד, מספר לנו שהוא פנה כבר כמה פעמים למת"ק לקבל אישור מחודש לכלי הרכב,  מטרטרים אותו ואומרים לו לבוא "מחר".
6.50 – במגרש החניה התחתון ממתינים 14 טנדרים עם סחורה.  

מחסום שקד – 7.05 
המחסום נפתח לפני 7.00 והתלמידים הקטנים כבר עברו. גם הפועלים העוברים מצד הגדה למרחב התפר עוברים במהירות ומשבחים את החיילים. קצב המעבר 2 - 1 דקות. תלמידים בוגרים ההולכים כבר לבחינות, וסטודנטים, עוברים גם כן לכיוון הגדה במהירות. מכוניות עוברות בשני הכיוונים, זמן מעבר 3 דקות, גם עדרי הצאן עוברים במהירות.
 ב-7.35 כל הממתינים כבר עברו למרחב התפר.

מחסום ריחן – 7.50 
כל הפועלים כבר יצאו למקומות העבודה והמחסום נרגע. 
5 טנדרים נכנסו לבדיקה במתחם הסגור ב-7.00 ויצאו לברטעה ב-8.30. מכוניות נוסעים נבדקות במחסום כלי הרכב  בקבוצות של 4 , 20 -15 דקות לקבוצה.  רק מעט אנשים עוברים ממרחב התפר לגדה – חלקם עובר עם המכוניות במחסום כלי הרכב.