ביר נבאלא (ראפאת) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ביר נבאלא (ראפאת)