ברטעה הישן (חקלאי) | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

ברטעה הישן (חקלאי)

בדרך המובילה מברטעה המזרחית לגדה. סגור.

משחטת מכוניות בכניסה לברטעה המזרחית
מחסום ברטעה: חוזרים מיום עבודה
הצג את האלבום המלא