סטרילי | מחסוםווטש
אורנית, מהצד הזה של הגדר

סטרילי

מושג גזעני המסייע למזער חיכוך עם אוכלוסייה נגועה בטרור (ע"ע). בשטח סטרילי אין ערבים. למשל, השטח במחסום בין הקרוסלה (ע"ע) לבין עמדות הבידוק של החיילים חייב להיות נקי מערבים. כבישים סטריליים (כבישי אפרטהייד) נקיים מנוסעים ערבים. במרכז חברון יש "כביש מטוהר". לאחרונה התחזק המושג הסטרילי ונצפתה משמעות חדשה למושג – שטח סטרילי הוא שטח נקי מחברות מחסוםWatch .