מת"ק עציון

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
אורה א. ופיליס ו. (מדווחת)
20/04/2015
|
Afternoon

שוב עזרנו לטפל בבקשות להסרת מניעת כניסה לישראל עבור פלסטינים מנועים שבקשותיהם לא זכו לטיפול.  הפעם הבאנו 7 בקשות.  בהגיענו למת"ק עציון טלפנו ישירות לקצין הקישור מהדי ואז התברר שהוא בכלל בחופשה ואין לו מחליף במקום.  כשהצענו שנמסור את הבקשות לאחד החיילים המשרת במת"ק, מהדי אמר שהבקשות ילכו לאיבוד ושוב לא יטופלו, שרק הוא יכול לקבל בקשות ולהבטיח שיוכנסו למחשב ויזכו לתשובה.  אז הבקשות נשארו בידינו וחזרו איתנו לירושלים.

חוץ משתינו היה רק עוד צעיר בחדר ההמתנה למת"ק, שהוזמן לפגישה בשב"כ.  המקום היה ממש ריק ואורה אמרה שלא זכור לה בכל שנותיה במקום מצב כזה.  בדיוק יצא מהמחנה אחד הפועלים המנקים את המקום. שאלנו אותו על מהלך היום והוא סיפר שבבוקר דווקא היו המון אנשים שבאו לטפל בכרטיסים המגנטיים שלהם.  המכונות פעלו כהלכה והחיילים סיפקו את הדרישות הרבה לפני 3 אחה"צ כך לא פגשנו היום את מי שכרגיל אנו פוגשות - אלה שכבר ממתינים שעות רבות ומצב רוחם בהתאם.  לקחנו את המנקה לצומת הגוש והמשכנו לירושלים.