מת"ק עציון

צופות: 
נתניה ג. ופיליס ו. (מדווחת עברית)
05/01/2015
|
אחה"צ

כיוון שבפלסטין יש עכשיו חופשת סמסטר החלטנו לגוון את המשמרות הרגילות שלנו ובמקום לקנדיה נסעונו לצפות במת"ק עציון. הגענו בסביבות 3:30 אחה"צ.  כמעט ולא היו רכבים בחניון ולא אנשים באולם ההמתנה.  היה קור מקפיא עצמות בחוץ, שם פגשנו שני הורים ואח של בחור (בן 24 שפרטיו אצלנו) שנקרא אותו בוקר להיפגש עם קצין שב"כ בשעה 9 בבוקר. הבחור נעצר והוריו (או לפחות אביו) נצטוו גם הם להתייצב.  האבא דיבר עם קצין השב"כ ולדבריו הקצין אמר לו שהוא לא יראה עוד את בנו בחיים!  האב חזר על כךצ שוב ושוב והיה כמובן נרעש מאוד. תעודת האב נלקחה ממנו בהגיעו בצהריים.  אחרי מספר טלפונים לברר היכן התעודה (ולא ברור אם הטלפונים שלנו הם שהועילו), האב נקרא למשרדי השב"כ והיא הוחזרה לו.  הבן העצור התקשר טלפונית ודיבר עם הוריו. הוא סיפר שנכלא אי שם בתוך עציון ולא ישוחרר בינתיים.  ההורים הדואגים והנרגשים חזרו הביתה לחברון (נסיעה במונית שעלתה להם 200 ש"ח).  קישרנו ביניהם לבין המוקד לזכויות הפרט (02.628.3555) והבנו שתוגש להם עזרה.  נתניה בקשר עם המשפחה אולם אין לנו עדיין חדשות.