זעתרה (צומת תפוח), חמרה (בקעות), מעלה אפרים, תיאסיר, יום ג' 9.7.13, בוקר

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
חנה פרס, רינה צור (כותבת)
09/07/2013
|
Morning

אמצעי נוסף לפגיעה בבדואים בצפון הבקעה, באמצעות רשות שמורות הטבע, הוא לכידת פרות רועות בתואנות שונות, בעיקר הפרעה לתנועה (הדלילה ביותר) בכבישי הבקעה. הקמ"ט של רשות שמורות הטבע מעסיק קבלן  שתופס פרות רועות ומעביר אותן לקרנטינה ומטיל קנסות כבדים על בעליהן שדורשים אותן בחזרה. גובה הקנס, שנקבע לפי מספר הפרות שהוא תופס, נתון לשרירות ליבו. כך קבלן פרטי מבצע מדיניות של נישול הבדואים.
 זה לא היה אפשרי אילו היתה שם אוכלוסיה חזקה יותר, משכילה, מקושרת, שמסוגלת להיאבק על זכויותיה. הכי קל לדפוק את החלשים.

 

מחסום זעתרה/צומת תפוח  9.30
בכיכר עומד רכב צבאי משוריין ולידו כ-10 חיילים במעגל, אולי מקבלים תדריך. עוד טנדר צבאי וכמה רכבים עם לוחיות צהובות חונים בכיכר. אין מעוכביםinfo-icon פלסטינים. יש חייל במגדל השמירה בצומת.
 

מחסום מעלה אפרים ריק כשנכנסנו לבקעה וכשיצאנו ממנה.
 

מחסום חמרה 10.20  בודקים כלי רכב בלבד ורק לכיוון מזרח (בכניסה לבקעה), בקפידה יותר או פחות. אין תורים כי התנועה דלילה.
אחד הנהגים, תושב טאמון, אומר שהיום המחסום בסדר אבל לפעמים צריך לחכות הרבה זמן.
 

אצל ק' ממשפחת ד'
מספרים לנו שע' תושב חמאם אל מליח, שהפרות שלו חדרו למחנה הצבאי באל מאלח דרך פרצה בגדר, פנה למשטרה ולמינהל האזרחי. בתגובה תפסו 7 פרות והעבירו אותן למתחם ליד גשר אדם  והוטל עליו קנסinfo-icon בסך 10.000 ₪ . תפיסת הפרות נועדה לשמש עירבון לכך שהוא ישלם את הקנס.  במת"ק יריחו אמרו לי שהאחראי לתפיסת הפרות וגביית הקנסות הוא עובד מטעם שמורות הטבע בבקעה, אדם בשם נועם. ע' בלית ברירה שילם את הכסף.
לפני כשנה פנה אלי ק', המתגורר סמוך לאותו מחנה, בבקשה שאעזור לו להחזיר את הפרות שלו שחדרו למחנה דרך פרצה בגדר ואז הסתבר לי שבגדר המחנה יש פרצות שלא מתקנים, ולפי עדות החיילים מאותו מחנה כ-20 פרות הסתובבו בו באופן קבוע. הבעיה נפתרה כאשר מפקד המחנה ביקש מק' להיכנס ולהוציא את כל הפרות

אחרי בירורים בסבך הביורוקרטיה של השליטה בשטחים התברר שככל הנראה אותו נועם הוא קבלן שעובד בשביל קמ"ט שמורות הטבע במינהל האזרחי בבית אל וככל הנראה כפוף לסגן הקמ"ט אמיר אלוני, שאיתו לא הצלחתי לדבר. דיברתי עם נועם והוא אמר שהוא פועל על פי צו אלוף בדבר בעלי חיים משוטטים. הוא קיבל קריאה ועשה פעולות ללכידת הפרות. הוא "עשה טובה" לבעל הפרות בכך ש"לכד רק שבע פרות". גובה הקנס חושב לפי (ציטוט) "עלויות לכידה ומספר הובלות (כלומר מספר הפרות שהוא מחליט ללכוד) ועוד."
את דרישת הקנס קיבל בעל הפרות מהמינהל האזרחי. לדבריו, יש במת"ק יריחו קצין אחראי על תפיסת בעלי חיים, בניגוד למה שנאמר לי, בחמ"ל המת"ק שלהם אין נגיעה לפעולותיו של אותו נועם.

לסיכום: רשות שמורות הטבע, שהיא גוף ממשלתי שתפקידו לשמור על איכות הסביבה, משמש בבקעת הירדן כזרוע מענישה באמצעות קנסות כספיים גבוהים, נגד הבדואים, שרמת חייהם נמוכה ביותר, ובתואנות מצוצות מהאצבע ממררים את חייהם. ברור שהכוונה היא  לסלק אותם מהבקעה.
 

מחסום תיאסיר  12.00
המחנה הצבאי ליד המחסום ננטש. סופר לנו שכמה ילדים מתיאסיר שנכנסו למחנה הנטוש כדי למצוא מציאות, נתפסו ע"י חיילים אחרי שאחד מהם נוכש ע"י נחש והובהל לבית חולים. שאר הילדים שוחררו אחרי זמן קצר.

הבדיקות במחסום נעשות בתוך הרכבים לשני הכיוונים.
 

ביקור אצל משפחת ע'
יש להם בת בגיל 8, שנולדה עם מום בעמוד השדרה אשר בעטיו איננה יכולה לדרוך על רגליה ולשלוט בסוגריה. כשהיתה בת שבועיים נותחה בבית חולים ברמאללה ושם נמסר למשפחה כי לעולם לא תוכל ללכת. ש' חברתנו מנסה לברר אם ניתן לשנות את האבחנה הזאת.