מרחב התפר: דיר בלוט, נבי אליאס.

צופות: 
מיקי פישר ומרים שיש
21/04/2013
|
בוקר

נבי אליאס

פגישה עם ח.א שהוא יועץ תשתיות ופיתוח של נבי אליאס, ג'יוס ופלאמיה. הבעיות העקריות:

ביוב: הביוב מאלפי מנשה זורם כבר שנים לתוך האדמות וסמוך לבתי הכפר. ריח רע ויתושים, כל ההתרעות והפניות לא נענו.

השער: כיום על החקלאים מהכפר להגיע לשער אליהו, משם לכניסה לאלפי מנשה ומתוך השער הפנימי של הישוב להיכנס אל אדמותיהם הנושקות לגדר הישוב.לעיתים קרובות הם נתקלים בקשיי מעבר שאינם קשורים להיתרים הנמצאים בידם. הם מבקשים לפתוח שער חקלאי  סמוך לכפר, שער שישרת כ-500 איש מעזון ונבי אליאס. מעבר לגדר כלואים כ-1000 דונם אדמות חקלאיות. נכון להיום עדאל, ראש המת"ק, מסרב להיפגש עם הפלסטינים ולהיחשף ללחצים שלהם כפי שנהג בעבר.

הבטיחו לארגן רשימת מסורבי היתרים עם הפרטים המתבקשים ולהעבירה למתק הפלסטיני.

יש היום דרישה חדשה: ילדים בין הגילאים 16-18 נדרשים להציג כרטיס מגנטיinfo-icon שמחירו 100 ₪ ויום עבודה מבוזבז.

דיר בלוט

פגישה עם ראש הכפר ק.י.מ. כבר 6 חודשים בתפקיד. מתקשים גם הם להגיע לאדמות, כמו גם הסיפור שכבר סופר על בדואים שטוענים לבעלות על אדמותיהם. הובטחה להם תוספת שער שלא קויימה. יש להם 8000 דונם חקלאות בעל במרחב התפר, הרשומים על שמם ושם חקלאי רפאת, שכבר שנים אין להם גישה אליהם, הוכרזו כשטחי הדרכה צבאיים. יש גם בעיות עם התנכלויות לעצי הזית שלהם. בעלי זהב ממול הבנייה בעיצומה.