חבלה, מעבר אליהו, יום א' 22.4.12, אחה"צ

שתפו:
Twitter FB Whatsapp Email
Observers: 
פתחיה ע', קרין ל', שושי ע' (מדווחת)
22/04/2012
|
Afternoon

12:45 חבלה - פגישה עם  סיור של MW  לדוברי אנגלית, רובם צעירים  המבקרים במשתלה.

3 צעירים ממתינים בסככה. 1 תושב חבלה ו-2 מקלקיליה.  הם מספרים שהתור ביציאה בבוקר ארוך וכשהשער נפתח בשעה 07:00 הם יוצאים רק ב- 08:00 ומגיעים מאוחר לעבודה. הם מבקשים שיפתחו את השער בשעה 06:00 בבוקר. אנחנו מציעות להם להכין רשימה של שמות ומספרי תעודות זיהוי שיש להעביר למת"ק, בצרוף הבקשה.

12:50 מגיע רכב צבאי והשער נפתח בזמן.

בחור צעיר עובר עם 3 שקיות ניילוןinfo-icon. החייל דורש ממנו לפתוח את השקיות בהן בגדים משומשים.  נאסר עליו להעביר את הבגדים בשער שמיועד להעברת תוצרת חקלאית בלבד. דברים אחרים אפשר להעביר בשער אליהו אלא שלבחור יש אישור מעבר רק בשער חבלה. השקיות נזרקות לעבר שדה הקוצים. אלה החוקים !

13:05 קבוצה גדולה של ילדים עוברת בשער לכיוון הסככה. הם סיימו את הלימודים מוקדם ומחכים לאוטובוס.

13:10 אנחנו עוזבות

14:45 מעבר אליהו – שורה של משאיות ומכוניות עם לוחות צהובים עומדות בתור בנתיב הימני לבדיקה. אנחנו מבחינות שהבגאז'ים נפתחים לבדיקה יסודית עוד לפני שהמכוניות נשלחות למתקן הבדיקה בצד הדרך.