בית לחם (300), יום ו' 23.3.12, בוקר

צופות: 
אפרת ב., קלר אורן
23/03/2012
|
בוקר

 

09:30– 11:30

בית לחם

 

 

3 עמדות פתוחות, רוב המשמרת אין תור בצד של ירושלים אבל פלסטינים רבים יוצאים כועסים ומותשים אחרי שעתיים המתנה לפחות.

טלפון למוקד ההומניטארי לא שינה באופן משמעותי את המצב ולא היה במחסום אף קצין או איש מת"קinfo-icon שאפשר היה לפנות אליו.

לקראת 11:00 הגיעו יותר אנשים וגם בצד של ירושלים נוצר לחץ מסוים.

לא עברו היום מתנדבים בינלאומיים.