ריחן, שקד, יום ש' 22.5.10, בוקר

צופות: 
שרית.א רחל.ח (מדווחת)
22/05/2010
|
בוקר

07:00 – 09:00  

07:00 מחסום ריחן         
למה החזירו לעציצים על הקיר את הצבע הירוק?

בוקר-טוב-תחילת-הזרמה. 5 טרנזיטים מחכים לנוסעים בחניון העליון. בתוך 10 דקות יתמלאו וייסעו לברטעה.
מאבטח יוצא ממתחם המכוניות, בוחן את הסביבה עם רובה שלוף ונכנס בחזרה.
בשער הכניסה, אנשים נכנסים לטרמינל בחמישיות. בתוך הטרמינל שני אשנבים פתוחים.
הבוקר הגיעו מעט אנשים יחסית. אולי יגיעו עוד מאוחר יותר. "היום אין לחץ," אומרים.
7 סטודנטיות עוברות לג'נין לאוניברסיטה האמריקאית. אחד האבות גורר מזוודה עמוסה, מבקש אם אפשר לבקש עבורם עגלות.
(אם "מעבר" אז שיהיה שירות כמו שצריך להיות).
מהשעה 07:30 שקט ומעטים העוברים.
המאבטח על הגשר החיצוני הולך מצד אל צד, ומנפנף בנשק.
08:10 10 טרנזיטים מחכים לנוסעים. עזבנו.

 08:20 מחסום שקד 
איש אחד עומד בסככה לפני המחסום. הוא ישראלי, מחכה לשלושת ילדיו שהיו בביקור אצל הסבתא בכפר טורה. הוא מקווה שיאפשרו להם לעבור דרך מחסום זה ולא ישלחו אותם למחסום ריחן המרוחק. גם אנחנו.
החיילים לא שמים לב לקיומנו. מפקד של רכב צבאי יורד ממנו בשער ומבקש שנעבור לעמוד "מאחורי הקו". על איזה קו אתה מדבר? הוא לא יודע. מסמן משהו באוויר וממשיך אל המחסום.

08:50 ראינו את שלושת הנכדים של הסבתא מטורה מגיעים למחסום ונכנסים לביתן הבידוק, אז עזבנו, ולאחר כחמש דקות כאשר שבנו האזור היה ריק מאדם. הילדים כנראה עברו לאביהם ונסעו.  09:00 עזבנו