ריחן, שקד, יום א' 28.8.11, בוקר

שתפו:
Facebook Twitter Whatsapp Email
צופות ומדווחות: 
חנה ה' ורותי ת' (מדווחת)
28/08/2011
|
בוקר

 

6:00-8:00

6:00 מחסום ריחן-ברטעה

שלוש מוניות ושני טרנזיטים מחכים בחניון בצד מרחב התפרinfo-icon. מ' אומר שהכל בסדר בטרמינל. ממתחם בידוק כלי הרכב בוקעות צעקות ונביחות כלבים. לנגד עינינו, על הכביש, נבדקת משאית כפולת עגלות גדולות ע"י כלב ומראה. בהגיענו לקרוסלה מתברר לנו שמספר תופרות, כנראה שתיים, אינן מורשות לעבור. מנהל המתפרה מוזעק, מנסה לשכנע חייל שיאפשר את מעברן - אך ללא הועיל. אח"כ הוא מספר לנו שתוקפו של האישור שלהן פג ב-26 באוגוסט וכבר יש בידן אישור שתוקפו יחול משום-מה ב-30 באוגוסט. מישהו כפה עליהן חופשה, קרוב לוודאי ללא תשלום.

יורדות ברגל לחניון בצד הגדה. שומר מעכב אותנו, לא מרשה לעבור ובחורה שמוצבת בתוך העמדה מצווה עליו ברמקול לא לדבר איתנו. לבסוף האישור ניתן ע"י מנהל המחסום. מגרש החניה כמעט ריק. טנדר עם סחורה ממתין על הכביש ועוד שלושה בחניון. מעטים מגיעים לטרמינל. חנה ממתינה למישהו שצריך לחתום על טפסים לצורך קבלת אישור ואני נוסעת עם הנהג שלנו, חורי, למחסום שקד/טורה.

7:10 מחסום שקד-טורה

השער הקדמי פתוח ואילו הפנימי והאחורי נפתחים עכשיו. אביזר חדש בתפאורת המחסום: גדר תיל נפרשה לאורך הדרך, כמעט משער הכניסה ועל גבי הבטונדות שמעבר להן נמצא שביל הולכי הרגל. בקרוב, כשהתלמידים יחזרו ללימודים בטורה – הם ילכו על שביל צר יותר, נזהרים שלא לקרוע את בגדיהם או להיפצע חלילה.

אשה מדהר אל מלכ שמתכוונת לעבור עם ילדיה לגדה - מספרת לנו שבעלה, שמגדל טבק מעבר לגדר, ביקש להעביר כמה שקי טבק למרחב התפר – נענש ע"י החיילים במחסום בהחרמת התסריח. עכשיו אינו יכול להתלוות לבני משפחתו היוצאים לבקר את קרוביהם בגדה.

מן העבר השני מגיע מורה שמבקש להעביר שני קרטונים מלאים בספרים עבור ביה"ס באום ריחן. הוא אינו מורשה לעשות זאת ללא תיאום. ב-7:40 עובר עדר העזים ולאחריו משתרר שקט במחסום.