ריחן, שקד, יום ד' 27.4.11, בוקר

צופות: 
ויוויאן ס''ב, מריקה, נאוה רוה (מדווחת)
27/04/2011
|
בוקר

 

07:45-08:45 מחסום שקד-טורה

מי שהגיע, עבר. גם שני הרועים עם העדרים וחמור אחד עברו תוך דקות מעטות. מי שלא עובר, שאין לו היתר, לא מגיע למחסום.

08:55-10:15 מחסום ריחן-ברטעה
במתחם הבידוק המקדים עמדו שלוש מכוניות פרטיות וטרנזיט אחד. שבע משאיות המתינו לפני מחסום הרכב. גם הטרנזיט של השירות הרפואי המתין. כעבור כחצי שעה רכב השירות הרפואי נכנס לבידוק. בינתיים הגיעו שתי משאיות נוספות. חלק מהמשאיות נכנסו לבידוק רק כעבור כשעה.

במונית הגיעה אישה אחרי לידה עם הרך הנולד. נכנסו מייד לבידוק במכונית ולא נדרשו לעבור דרך הטרמינל.

כל מי שהגיע לטרמינל עבר ללא בעיות מיוחדות. כאמור, ממילא מי שאינו רשאי לעבור לא מגיע.

העבודות בכביש המוליך למחסום נמשכות